Din Sotare

Norra Älvsborgs Sotaren utför Besiktning av eldstäder, rökkanaler och imkanaler samt rensning av ventilationskanaler

Kontakta oss

Norra Älvsborgs Sotaren svarar på vanliga Frågor

Vem har bestämt vad sotningen skall kosta? 

Kommunen har, enligt lagen om skydd mot olyckor, rätt att bestämma om de avgifter som får tas i samband med sotning och rengöring av imkanaler. Detta kallas för sotningstaxa och är en fastställd avgift, på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster, t ex dagisavgift och soptömmningsavgift.

Intervaller

Vi förespråkar att utföra sotning efter rekommenderade sotningsfrister. Vi utför sotning av eldstäder & skorstenar på beställning om behov uppstår.

Läs mer

Läs mer om Taxor

Sotningstaxa 2024-06-01

Sotningstaxa

Brandskyddskontrollstaxa 2024-06-01

Brandskyddskontrolls taxa