skorstensbesiktning

• Skorstensbesiktning

• BESIKTNING AV ELDSTÄDER

• BESIKTNING AV RÖKKANALER

• BESIKTNING AV IMKANALER

• BESIKTNING AV VENTILATIONSKANALER

Besiktningar

Norra Älvsborgs Sotaren använder godkänd utrustning för ändamålet samt följer de anvisningar som är godtagbara enligt gällande normer för hur täthetsprovning och besiktning skall utföras. Vi dokumenterar och efterlämnar protokoll efter utfört uppdrag.


Funktionskontroll av rökkanaler eldstäder Installationsbesiktning då får du reda på att din installation av eldstad och skorsten är utförd på rätt sätt.


Statuskontroll är det dags för underhåll av skorsten och eldstaden, eller är det rentav gjort? Med sotarens stauskontroll och funktionsundersökning får du klara besked om och hur uppdraget blivit utfört.


Överlåtelsebesiktning är du spekulant på ett hus eller en bostadsrätt är överlåtelsebesiktningen vår mest omfattande besiktning och visar vad du kan förvänta dig av eldstaden och skorstenens tekniska status.


Sprängbesiktning är en besiktning av eldstäder och skorstenar innan och efter markarbeten.

• Täthetsprovning för ny- eller ombyggnad av rökkanaler och eldstäder.


• Råd och anvisning enligt gällande regelverk för uppförande av rökkanaler och eldstäder.


• Undersökningar samt kartläggning av skorstenar samt funktion innan installation av ny eldstad.


• Konsultationsbesiktning på grund av ägarbyte av fastighet.


• Statusbesiktning på grund av markarbete, sprägningsarbeten.


• Takskyddsbesiktning, råd anvisning enligt gällande regelverk.


• Undersökningar med kamera videofilmning för att dokumentera var felaktigheter.


• Vi är utbildade samt innehar behörighetsbevis för utförande av SSR Godkänd Besiktning det innebär funktionsanpassad besiktning av rökkanaler eldstäder