ventilationsrengöring

VENTILATION

Ventilationsrengöring är en viktig förutsättning för att ventilationen skall fungera.
Frånluften bortför förorenad samt fuktig luft som i sin tur medför sänkta flöden det medför att fukt och odörer stannar kvar längre i bostaden/lokalen.
Vi rengör med den senaste tekniken som finns på markanden.
Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare.

Ventilationsbesiktning OVK

Norra Älvsborgs Sotaren är medlemmar i FUNKIS